ទំព័រមុខ » គណៈកម្មការទី១០ » រចនាសម្ព័ន្ធ » រចនាសម្ព័ន្ធ គណៈកម្មការទី១០
រចនាសម្ព័ន្ធ គណៈកម្មការទី១០
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA001 ​ នៅថ្ងៃទី (1/5/2015 7:59:37 PM )

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh
គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh