ទំព័រមុខ » បណ្ណសារដ្ឋាន » បណ្ណាល័យរូបភាព » ក្រុមការងារវិស័យនយោបាយ និងសន្តិសុខនៃAPPF បានឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសារឯកសារទស្សនាទាន និងសេចក្ដីព្រាងសេចក្ដីសម្រេចសម្រាប់ប្រធានបទទាំងបី
ក្រុមការងារវិស័យនយោបាយ និងសន្តិសុខនៃAPPF បានឯកភាពគ្នាលើខ្លឹមសារឯកសារទស្សនាទាន និងសេចក្ដីព្រាងសេចក្ដីសម្រេចសម្រាប់ប្រធានបទទាំងបី
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (11/7/2018 2:29:39 AM )