ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិ របស់តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា
សេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការសម្រេចអំពីសុពលភាពនៃអាណត្តិ របស់តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA0989 ​ នៅថ្ងៃទី (9/18/2018 9:32:50 PM )