ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » សេចក្តីជូនដំណឹង » សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី ៥ (ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧)
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី ៥ (ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧)
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA001 ​ នៅថ្ងៃទី (9/6/2017 9:40:50 PM )