ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » សេចក្តីជូនដំណឹង » លិខិតឯកឧត្តម អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើជូនឯកឧត្តម អគ្គលេខាធិការ សហភាពអន្តរសភា (IPU)
លិខិតឯកឧត្តម អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើជូនឯកឧត្តម អគ្គលេខាធិការ សហភាពអន្តរសភា (IPU)
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA001 ​ នៅថ្ងៃទី (9/3/2017 8:06:10 PM )