សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង
របស់
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥
ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ 

 ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា រៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ដើម្បីទទួលចុះឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែង នៅវិមានរដ្ឋសភា

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ បានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការ
ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នៅសាលសន្និសីទបាយ័ននៃវិមានរដ្ឋសភា
ដើម្បីទទួលចុះឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែង សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក
ព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី៤ នាពេលខាងមុខនេះ ។

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh
គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh