ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃតិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា នាថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២២
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃតិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា នាថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២២
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA0989 ​ នៅថ្ងៃទី (12/19/2022 8:13:08 PM )