ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ ដៃគូសន្ទនារវាងអាយប៉ា ជាមួយសភាប្រទេសអាមេរិក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ ដៃគូសន្ទនារវាងអាយប៉ា ជាមួយសភាប្រទេសអាមេរិក
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA0989 ​ នៅថ្ងៃទី (11/24/2022 12:38:00 AM )