ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកាអញ្ជើញចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ក្នុងមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន​(AIPA) លើកទី៤២​ តាមរយៈប្រព័ន្ធនិម្មិត​ (Virtual Meeting)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកាអញ្ជើញចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ក្នុងមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន​(AIPA) លើកទី៤២​ តាមរយៈប្រព័ន្ធនិម្មិត​ (Virtual Meeting)
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (8/25/2021 8:20:37 AM )