ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ និងនវានុវត្តន៍វប្បធម៌ ដើម្បីវិបុលភាពរួមក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងភ្នំពេញ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ និងនវានុវត្តន៍វប្បធម៌ ដើម្បីវិបុលភាពរួមក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយការរាតត្បាតនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (3/19/2021 8:59:01 PM )