ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ » រដ្ឋសភាបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗ សម្រាប់លើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងសមធម៌សង្គម
រដ្ឋសភាបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗ សម្រាប់លើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងសមធម៌សង្គម
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (10/7/2019 7:11:36 PM )

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានបន្តដឹកនាំសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី៦ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័ត សេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗចំនួនបី គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់។ និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី របបសន្តិសុខសង្គម។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើ សុទ្ធសឹងជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗ ដែលនឹងក្លាយជាបទដ្ឋានគតិយុត្ត ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជ- កម្ម និងរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់គំាទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការរីកចម្រើនវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងស្របតាមសម័យកាល។ តួយ៉ាងដូចជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិច- ត្រូនិក។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ មាន១២ជំពូក និង៦៧មាត្រា នឹងផ្តល់វិធានជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ក្នុងក្រៅប្រទេស ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ហើយនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា ដោយហេតុថា ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ដែលគំាទ្រដល់សកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងជីឌីថល ចំាបាច់ត្រូវ រៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បីអាចបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរឹងមាំមួយ ព្រមទំាងត្រៀមទទួលយកនូវការឈានមកដល់នៃបដិវត្តន៍ឧស្សា- ហកម្មទី៤។

ចំណែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលមាន១១ជំពូក និង៥១មាត្រា នោះវិញ នឹងក្លាយជាច្បាប់សម្រាប់ការការពារ ផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ពីអំពើ និងការអនុវត្តមិនសុចរិតរបស់ពាណិជ្ជករក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ អ្នកប្រើប្រាស់ គំាទ្រទីផ្សារឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងទំាងតម្លៃ គុណភាពទំនិញ និងសេវា។

ដោយឡែកចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី របបសន្តិសុខសង្គម ដែលមាន១១ជំពូក ចែកចេញជា១០៧មាត្រានោះ ជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ដែលមានវិសាលភាពទូលំទូលាយ ដែលនឹងជំនួសឱ្យច្បាប់ស្តីពី របបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់ជនទំាងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោម បទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។ សេចក្តីព្រាងច្បាប់របបសន្តិសុខសង្គមនេះ មានគោលបំណងបង្កើតឱ្យមានរបបសន្តិសុខសង្គមមួយ តាមគោលការណ៍សាមគ្គីធម៌សង្គម ដែលមាន៤ផ្នែកគឺ ផ្នែកប្រាក់សោធន ផ្នែកថែទំាសុខភាព ផ្នែកហានិភ័យការងារ និងផ្នែកនិកម្មភាព ការងារ សម្រាប់បុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងវិស័យសាធារណៈ បុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការងារ គិតរួមទំាងបុគ្គលិកផ្លូវអាកាស នាវាសមុទ្រ និងអ្នកបម្រើតាមផ្ទះ ព្រមទំាងបុគ្គលស័្វយនិយោជន៍៕

អត្ថបទ និងរូបភាព ដោយនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន