ទំព័រមុខ » បណ្ណសារដ្ឋាន » បណ្ណាល័យវីដេអូ » ប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ ជាមួយកម្ពុជា
ប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍ ជាមួយកម្ពុជា
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (10/3/2019 12:49:07 AM )