សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង
របស់
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
សភាប្រទេសតួកគីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី១០ សភាតំបន់អាស៊ី និងបានសរសើរសភាកម្ពុជា ដែលបានដឹកនាំអេភីអេ២ឆ្នាំ ប្រកបដោយជោគជ័យ

រដ្ឋសភាប្រទេសតួកគី បានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ី(APA)លើកទី១០
នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ក្រោមប្រធានបទ “ការទ្រទ្រង់សន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Sustaining Peace and Development in Asia” ក្នុងនាមជាប្រធានសភាតំបន់អាស៊ី
បន្តពីសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានធ្វើជាប្រធានវេទិកាសភានេះពីរឆ្នាំមកហើយនោះ។

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh
គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh