ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាក់ទងនឹងការកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសឡាវ ប្រគល់ឱ្យគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាពិនិត្យសិក្សា

សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី២២ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ដោយបានធ្វើការពិភាក្សា និងអនុម័តលើរបៀបវារៈមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការទទួលយក...

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា នៅថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា
នៅថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពី «ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 2023/2589 (RSP) របស់សភាអឺរ៉ុប»

សេចក្តីថ្លែងការណ៍
ស្តីពី
«ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ
2023/2589 (RSP) របស់សភាអឺរ៉ុប»