ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
រដ្ឋសភា និងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ពិនិត្យសិក្សាសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ចំនួន៣ ដែលទាក់ទាញ និងការពារការវិនិយោគទុន នៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៣ មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង
រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេស
ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម
លើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហភាពអារ៉ាប់អេមីរ៉េត ស្តីពីការជំរុញ និង...

 ប្រកាសព័ត៌មាន
លិខិតជូនពរ សូមគោរពជូន សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លិខិតជូនពរ
សូមគោរពជូន
សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន
ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភា​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ​ និងមិត្តភាព​ នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម​ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីអំពីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភា​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ អញ្ជើញទៅបំពេញ
ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ​ និងមិត្តភាព​ នៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម​
និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ