ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាកំណត់យកថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ បន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៤ នីតិកាលទី៦

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
បានអនុម័តកាលបរិច្ឆេទ បន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៤ នីតិកាលទី៦ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា...

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លេីកទី៤ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា​ លេីកទី៤​ នីតិកាលទី៦
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលេីកទី៤ នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង
រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នឹងបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលេីកទី៤ នីតិកាលទី៦
នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០